Deski kompozytowe SEQO są atrakcyjną alternatywą dla drewnianych tarasów.

Drewniany taras może nam tylko pozazdrościć zalet. Deska kompozytowa SEQO wyglądem przypomina naturalne drewno, jednak dodatkowo jest odporna na działanie wilgoci, wysychanie, wyginanie czy pękanie- warunkiem zachowania jej właściwości jest prawidłowy montaż.

Naturalne drewno trzeba nawet dwa razy w roku konserwować i malować aby zachowało swój piękny wygląd, kiedy przy desce kompozytowej możemy o tym zapomnieć na długie lata. Co wcale nie oznacza, że o taras kompozytowy nie powinno się dbać. Aby taras jak najdłużej cieszył nasze oczy pięknym wyglądem warto pamiętać o kilku zabiegach w codziennej pielęgnacji.

Pielęgnacja desek kompozytowych

Codzienna pielęgnacja deski kompozytowej SEQO polega na usuwaniu zanieczyszczeń, piasku, liści, kolorowych płatków opadłych kwiatów i błota przy użyciu szczotki do zamiatania i wody. Jeżeli pojawiły się już większe zanieczyszczenia lepszy efekt uzyskamy przy użyciu myjki wysokociśnieniowej (ciśnienie wody nie powinno być większe niż 80 bar). Należy ustawić rozproszony strumień wody. Zaleca się, aby minimalna odległość dyszy od powierzchni czyszczonego tarasu (lub ogrodzenia) wynosiła 100 cm. Dyszę należy skierować w taki sposób, aby strumień wody był równoległy do ryflowań, dzięki temu sprawniej pozbędziemy się zanieczyszczeń z powierzchni desek. Przy użyciu myjki ciśnieniowej należy omijać olistwowanie oraz cokoły aby nie doprowadzić do ich uszkodzenia. Jeżeli chcemy umyć ogrodzenie wykonane np. ze sztachet BB-92H20, BB-80H20, BB-85H13 lub BA-72H11 należy uprzednio wykonać próbę w niewidocznym miejscu aby sprawdzić czy silny strumień wody nie spowoduje rozjaśnienia koloru w miejscu uderzenia wody. W przypadku trudnych do usunięcia zabrudzeń występujących na deskach SEQO STANDARD (np. tłuste plamy) deski kompozytowe należy czyścić papierem ściernym o drobnej granulacji zgodnie z kierunkiem ryfli. Na deskach SEQO INTENSIVE, SEQO CO-EXTRUSION, SEQO PREMIUM nie możemy użyć papieru ściernego gdyż zniszczymy wzór imitujący strukturę drewna. Pozostaje nam użycie ciepłej wody z delikatnym detergentem, np. płynem do mycia naczyń.

Jeśli nasz taras kompozytowy jest wystawiony na intensywne działanie promieni słonecznych, warto również pamiętać o tym, aby wszelkie meble, donice i inne większe dekoracje przestawiać systematycznie z miejsca na miejsce. Zapobiegnie to nierównomiernej zmianie koloru i powstawaniu ciemniejszych plam.

Konserwacja desek kompozytowych

Chociaż konserwacja malowanie desek nie jest konieczne często po kilku latach mamy ochotę odnowić swój taras. W tym celu wprowadziliśmy specjalny olej na bazie rozpuszczalnika (WPC IMPRAGNIER OL) w trzech kolorach- bezbarwnym, brązowym i szarym, który zabezpieczy przed zabrudzeniami oraz odświeży kolor. Zanim jednak go użyjemy musimy umyć nasz taras odpowiednim środkiem. Mamy tutaj do wyboru środek do usuwania zielonych nalotów, glonów, grzybów- Gruntbelag-Entferner lub standardowy środek do mycia zabrudzonych tarasów- Holz-Tiefenreiniger i Holz-Entgrauer.

Środki do czyszczenia tarasów

Holz-Tiefenreiniger

Specjalny preparat czyszczący do częściowo zwietrzałych zewnętrznych tarasów drewnianych pokrytych powłokami dekoracyjnymi.

Obszary zastosowań

 • Drewniane tarasy
 • Usuwanie resztek powłok (oleje i lazury cienkowarstwowe)
 • Właściwości:
 • Skutecznie usuwa resztki olejów i lazur cienkowarstwowych z drewnianych tarasów
 • Nie wymaga szlifowania powierzchni tarasu
 • Produkt wodny

Zestaw zawiera:

 • 2,5 l Tiefenreiniger w postaci żelu
 • Specjalną szczotkę do szorowania
 • Specjalną szczotkę do rowków w deskach

Specjalne szczotki można nakręcać na typowe handlowe trzonki teleskopowe

Zużycie

 • Ok. 200 ml/m2 przy jednorazowej aplikacji

Produkt zalecany do desek z serii SEQO STANDARD, SEQO INTENSIVE, sztachet: BB-92H20, AA-92H20, BB-80H20, AA-80H20, BB-85H13, BA-72H11.

Każdorazowo przed użyciem produktów firmy Remmers należy wykonać próbę w miejscu niewidocznym, aby sprawdzić przyczepność, kolor i tolerancję materiału z podłożem.  Zastosowanie produktów firmy Remmers może zmienić cechy estetyczne desek kompozytowych.

Użycie produktów należy powierzyć profesjonalnej firmie posiadającej doświadczenie autoryzowanej przez firmę Remmers . Zawsze należy przestrzegać instrukcji i zaleceń zawartych w Instrukcji technicznej oraz Karcie charakterystyki produktu, które są dostępne na stronie internetowej firmy Remmers. Przed zastosowaniem specjalistycznych preparatów  należy bezwzględnie uzyskać akceptację importera lub producenta produktów, na których ma być wykorzystany specyfik.

Pobierz materiały:

Mycie i pielęgnacja desek

Holz-Entgrauer

Środek do czyszczenia, rozjaśniania drewna, tarasów kompozytowych.

Obszar stosowania:

 • Do czyszczenia i rozjaśniania drewnianych tarasów pokrytych częściowo zwietrzałymi powłokami dekoracyjnymi.

Sposób stosowania:

 • Taras zamieść za pomocą grubej miotły ulicznej. Inne powierzchnie starannie zeszczotkować. Ewentualne resztki powłok usunąć za pomocą środka Remmers Holz-Tiefenreiniger.
 • Drewno wstępnie zwilżyć. Remmers Holz-Entgrauer równomiernie, obficie nanieść za pomocą szczotki lub ławkowca. Środek pozostawić na około 15 minut, do zadziałania.
 • Podczas oczekiwania powierzchnię utrzymywać w stanie wilgotnym.
 • Następnie drewno zeszczotkować w kierunku wzdłużnym, kolejno oczyszczając deski.
 • Taras dokładnie spłukać za pomocą węża ogrodowego, powtarzając ten proces wielokrotnie do chwili, gdy już nie będzie się tworzyć piana. Pomocne jest tutaj zmiatanie resztek wody za pomocą grubej miotły ulicznej. Na powierzchni nie mogą pozostawiać białe resztki produktu.
 • W przypadku bardzo silnie zszarzałych powierzchni proces czyszczenia można powtórzyć.
 • Po schnięciu przez 1-2 dni, przy odpowiednio silnym narażeniu na wietrzenie należy nałożyć nowe powłoki z olejów, np. WPC Impragnier Ol, uwzględniając przy tym instrukcje techniczne dla każdego z tych produktów. W razie potrzeby silnie uszorstnione powierzchnie można wygładzić papierem ściernym.

Wskazówki

 • Powierzchnie poddane zabiegowi należy wielokrotnie spłukać.
 • Nie dopuścić do przedostania się brudnej wody do oczek wodnych, stawów itp.
 • Pobliskie rośliny ozdobne czy użytkowe oraz elementy budowlane należy w razie potrzeby zabezpieczyć folią przed bezpośrednim kontaktem ze środkiem.

Zużycie:

 • Około 200 ml/m² przy jednorazowym użyciu.

Zestaw zawiera:

 • 2,5 l Holz-Entgrauer
 • specjalną szczotkę Remmers, nadającą się do nakręcania na typowe trzonki teleskopowe

Produkt zalecany do desek z serii SEQO STANDARD, SEQO INTENSIVE, sztachet: BB-92H20, AA-92H20, BB-80H20, AA-80H20, BB-85H13, BA-72H11.

Każdorazowo przed użyciem produktów firmy Remmers należy wykonać próbę w miejscu niewidocznym, aby sprawdzić przyczepność, kolor i tolerancję materiału z podłożem.  Zastosowanie produktów firmy Remmers może zmienić cechy estetyczne desek kompozytowych.

Użycie produktów należy powierzyć profesjonalnej firmie posiadającej doświadczenie autoryzowanej przez firmę Remmers . Zawsze należy przestrzegać instrukcji i zaleceń zawartych w Instrukcji technicznej oraz Karcie charakterystyki produktu, które są dostępne na stronie internetowej firmy Remmers. Przed zastosowaniem specjalistycznych preparatów  należy bezwzględnie uzyskać akceptację importera lub producenta produktów, na których ma być wykorzystany specyfik.

Pobierz materiały:

Preparaty do usuwania zielonych nalotów

Grünbelag-Entferner

Specjalny środek czyszczący do usuwania zielonych nalotów z tarasów, kamiennych posadzek i murów.

Produkt zalecany do desek z serii SEQO STANDARD, SEQO INTENSIVE, sztachet: BB-92H20, AA-92H20, BB-80H20, AA-80H20, BB-85H13, BA-72H11.

Każdorazowo przed użyciem produktów firmy Remmers należy wykonać próbę w miejscu niewidocznym, aby sprawdzić przyczepność, kolor i tolerancję materiału z podłożem.  Zastosowanie produktów firmy Remmers może zmienić cechy estetyczne desek kompozytowych.

Użycie produktów należy powierzyć profesjonalnej firmie posiadającej doświadczenie autoryzowanej przez firmę Remmers . Zawsze należy przestrzegać instrukcji i zaleceń zawartych w Instrukcji technicznej oraz Karcie charakterystyki produktu, które są dostępne na stronie internetowej firmy Remmers. Przed zastosowaniem specjalistycznych preparatów  należy bezwzględnie uzyskać akceptację importera lub producenta produktów, na których ma być wykorzystany specyfik.

Pobierz materiały:

Olej do tarasów kompozytowych

WPC-Imprägnier-Öl

 • Dostępna pojemność: 2,5 i 0,75 l
 • Wydajność: 2,5 l około 50 m2 przy jednokrotnym malowaniu
 • 0,75 l około 15m2 przy jednokrotnym malowaniu
 • Rozpuszczalnikowy olej do tarasów i płotów oraz innych elementów z WPC, resysty i Bambusa.
 • Bezbarwny: do odświeżania koloru
 • Brązowy i szary: do trwałego ożywienia koloru

Rodzaj produktu:

 • na zewnątrz i we wnętrzach;
 • kompozyty drewniano-polimerowe WPC;
 • Rezysta i bambus;
 • tarasy, płoty, meble ogrodowe i inne elementy budowlane.

Wymagania podłoża:

 • Materiał przeznaczony do aplikacji na już zwietrzałych powierzchniach.

Przygotowanie:

 • Powierzchnia drewna musi być oczyszczona z tłuszczu, zabrudzeń i wosku.
 • W razie potrzeby WPC oczyścić środkiem Holz-Entgrauer.
 • Glony usunąć środkiem Grünbelag-Entferner.
 • Tym samym środkiem przygotować bambus.

Sposób stosowania:

 • Temperatura materiału, otoczenia i podłoża musi się mieścić w przedziale od + 5°C do +30°C.
 • Malować pędzlem do lazur, ławkowcem lub nakładać za pomocą szmatki bawełnianej. Przed użyciem materiał należy dobrze rozmieszać. Niewchłoniętą część materiału zdjąć za pomocą suchego pędzla lub ścierki najpóźniej po upływie 30 minut.
 • Po 4 - 6 godzinach powierzchnię należy ocenić i w razie potrzeby nałożyć drugą warstwę.
 • Poprzez wykonanie powierzchni próbnej należy sprawdzić przyczepność, kolor i tolerancję materiału z podłożem.
 • Napoczęte opakowanie starannie zamykać i zużyć w możliwie krótkim czasie.

Wskazówki wykonawcze:

W ciągu wielu miesięcy WPC-Imprägnier-Öl będzie równomiernie usuwany w toku naturalnego zwietrzania. Pielęgnację z użyciem WPC-Imprägnier-Öl można przeprowadzić bez konieczności szlifowania podłoża. W strefie narażonej na zwietrzanie raz w roku niezbędna jest aplikacja odświeżająca.

Zużycie:

Zależnie od chłonności podłoża ok. 50 ml/m² na jedną warstwę.

Produkt zalecany do desek z serii SEQO STANDARD, SEQO INTENSIVE, sztachet: BB-92H20, AA-92H20, BB-80H20, AA-80H20, BB-85H13, BA-72H11.

Każdorazowo przed użyciem produktów firmy Remmers należy wykonać próbę w miejscu niewidocznym, aby sprawdzić przyczepność, kolor i tolerancję materiału z podłożem.  Zastosowanie produktów firmy Remmers może zmienić cechy estetyczne desek kompozytowych.

Użycie produktów należy powierzyć profesjonalnej firmie posiadającej doświadczenie autoryzowanej przez firmę Remmers . Zawsze należy przestrzegać instrukcji i zaleceń zawartych w Instrukcji technicznej oraz Karcie charakterystyki produktu, które są dostępne na stronie internetowej firmy Remmers. Przed zastosowaniem specjalistycznych preparatów  należy bezwzględnie uzyskać akceptację importera lub producenta produktów, na których ma być wykorzystany specyfik.

Pobierz materiały: