Instrukcja montażu deski ogrodzeniowej SEQO Standard

1. Elementy systemu deski ogrodzeniowej SEQO Standard:

 • Sztacheta kompozytowa pełna np. BA-72H11/ wymiary 72x11 mm
 • Sztacheta kompozytowa pełna np. BB-85H13/ wymiary 85x13 mm
 • Sztacheta kompozytowa komorowa np. BB-80H20/ wymiary 80x20 mm
 • Sztacheta kompozytowa komorowa np. BB-92H20/ wymiary 92x20 mm
 • wkręty do drewna

elementy systemu deska ogrodzeniowa

2. Wykaz niezbędnych narzędzi do montażu deski kompozytowej:

 • piła do drewna
 • wkrętarka
 • wiertło do drewna: 4mm, 6mm i 8mm
 • miara
 • poziomica
 • ołówek
 • młotek gumowy

3. Środki bezpieczeństwa przy montażu deski kompozytowej:

 • rękawice ochronne
 • okulary ochronne

Montaż zalecany jest przez wyspecjalizowane i przeszkolone ekipy montażowe. Aby uzyskać więcej informacji skontaktuj się ze sprzedawcą.
Przed przystąpieniem do montażu należy zapoznać się z niniejszą instrukcją. F.H.U Rafał Wronka (właściciel marki SEQO) nie ponosi odpowiedzialności za szkody lub uszkodzenia będące wynikiem wadliwego montażu.

Zastosowanie lub montaż niezgodne z przeznaczeniem może spowodować uszkodzenie materiału oraz miejsc ściśle związanych z miejscem montażu. System ogrodzeniowy SEQO przeznaczony jest wyłącznie do wykonywania ogrodzeń i płotów na zewnątrz i nie może być stosowany jako pokrycie tarasów. Przy wykonywaniu ogrodzenia ze sztachet kompozytowych zalecane są poprzeczki stalowe.

Profesjonalny montaż jest gwarancją komfortu i bezpieczeństwa ogrodzenia lub płotu.

Niewłaściwy montaż może spowodować zmniejszenie odporności i wytrzymałości oraz prowadzić do uszkodzenia produktu. Materiał należy sprawdzić przed montażem, a ewentualne wszelkie uszkodzenia i nieprawidłowości należy zgłosić sprzedającemu przed zamontowaniem. Rozpoczęcie montażu oznacza akceptację stanu technicznego i wyglądu materiału.

Przed przystąpieniem do prac montażowych zaleca się pozostawienie (aklimatyzacja) materiału w pozycji płasko leżącej w miejscu montażu na min 24 godziny. Zalecana najniższa temperatura otoczenia podczas montażu to 5°C.
Kompozyt SEQO można ciąć, wiercić i montować używając standardowych narzędzi do obróbki drewna. Przycięcie długości powinno następować przy niezmiennej temperaturze materiału. Dlatego też materiał przed cięciem powinno się składować w cieniu lub w miejscu, gdzie nie dociera słońce (chronić od słońca). Pod wpływem promieni słonecznych materiał może się wyraźnie rozgrzać, co może prowadzić do zmiany długości (wydłużenia materiału).

Wszystkie profile z kompozytu drewna SEQO pod wpływem wysokiej temperatury powiększają swoją objętość o 1 ‰(1mm/1m). W związku z tym należy pamiętać o zachowaniu odpowiedniej dylatacji przy montażu między stałymi elementami (murek, ściana, słupek itp.).

4. Montaż systemu deski kompozytowej

Podczas montażu sztachet należy uwzględnić elastyczność elementów. Z tego powodu sztachety powinny być wzmocnione i usztywnione na ich długości, na przykład poprzez przykręcenie ich do poprzecznych oraz sztywnych elementów (zalecana odległość między mocowaniami sztachety to maksymalnie 80 cm).
Sztachety należy przykręcić dwoma wkrętami. Przed przykręceniem sztachet należy wykonać otwory pod wkręty a następnie delikatnie je rozwiercić wzdłużnie, aby umożliwić sztachecie pracę przy zmieniającej się temperaturze otoczenia. W przypadku sztachet komorowych (np. BB-80H20, AA-80H20, BB-92H20, AA-92H20) wkręty powinny być zamocowane w miejscach, gdzie znajdują się poprzeczne ścianki. Sztachety powinny być zamontowane w taki sposób aby woda nie zbierała się i nie zalegała w jej komorach.

Kompozytowe sztachety pod wpływem czynników atmosferycznych nieznacznie rozszerzają się i kurczą (około 1mm na metr długości elementu)- dlatego podczas montażu należy uwzględnić naturalną pracę elementu oraz pozostawić przerwę dylatacyjną (minimum 2 mm) między czołem sztachety a ścianą (lub innym stałym elementem).